سرویس لست مایل

سرویس لست مایل گنجه
فرایند سرویس لست مایل گنجه

ابعاد لاکر

لاکر های لست‌مایل با توجه به کاربری و نحوه‌ی استفاده‌ای که دارند بایستی مطابق با استفاده کاربر نهایی طراحی شوند. همچنین مکان‌های قرار گیری این لاکرها نیز بر ابعاد آن‌ها تاثیرگذار است. این گنجه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تمامی بسته‌های پستی با سایزهای استاندارد را در خود جای‌دهند.

نوع قفسه

قفسه کوچک

قفسه متوسط

قفسه بزرگ

تعداد

۲

۴

۱

تعداد

۶۸۰ *۵۱۲*۱۱۹ mm

۶۸۰ *۵۱۲*۲۴۸ mm

۶۸۰ *۵۱۲*۵۰۴ mm

ابعاد لاکر های گنجه

مستندات فنی

اطلاعات سخت افزاری

اطلاعات نرم افزاری

اطلاعات سخت افزاری

تصاویر