پودو چیست؟

پودو یکی از سرویس های گنجه می باشد که به جای کمد ها مغازه های سطح شهر تحویل کالاهای فروشگاه های آنلاین را انجام دهند، شما میتوانید با عضویت و تبدیل به یکی از مراکز پودو از مزیت های آن بهره ببرید.

مزایای پودو برای فروشگاه ها و مغازه ها

کسب مشتری بیشتر از طریق گنجه

افزایش مشتریان فروشگاه

کسب درآمد از طریق گنجه

کسب درآمد بیشتر

افزایش اعتماد مشتریان

افزایش اعتماد مشتریان

ثبت نام فروشگاه