محصولات گنجه

با توجه به نیازهای گوناگون باربری و لاجستیکی گنجه‌ها در اشکال و کاربری‌های مختلف طراحی شده‌اند. گنجه‌های لست مایل، مید مایل، فرست مایل، اختصاصی و انبارهای گنجه محصولاتی هستند که در حال حاضر قابل ارائه هستند.

سرویس لست مایل

گنجه‌های لست‌ مایل، کمدهای هوشمند شهری هستند که به جای مشتریان بسته‌های ارسالی را دریافت می‌کنند. بنابراین، علاوه بر اینکه مشتریان برای دریافت مرسولات از انعطاف زمانی و مکانی برخوردار می‌شوند، هزینه‌های لجستیکی و حمل‌ونقل نیز از طریق تحویل مرسولات به یک گنجه به جای چندین نقطه، کاهش پیدا می‌کند. عملکرد این محصول به این صورت است که مشتری یک گنجه‌ی نزدیک به خود را برای دریافت بسته‌ی پستی انتخاب می‌کند. پس از قرار گرفتن بسته در لاکر، به محل گنجه مراجعه کرده و بسته را دریافت می‌کند. در این سرویس با کاهش مراجعه‌ی پیک‌ها از چند نقطه به تنها یک نقطه، هزینه‌های تحویل لست‌مایل تا ۹۰٪ کاهش می‌یابد.

سرویس لست مایل گنجه

سرویس میدمایل

گنجه‌های میدمایل انبار‌های کوچک هوشمند توزیع‌ شده در سرتاسر شهر می‌باشند. شرکت‌های لجستیکی و دارای ساز و کار ارسال محصول می‌توانند از این کمدها به عنوان مراکز توزیع اشتراکی در نزدیکی مشتریان خود استفاده ‌کنند و در زمان‌های افت ترافیک مانند ظهر و نیمه‌شب، مرسولات خود را به گنجه‌ها رسانده و سپس در ساعات تعیین شده، مرسولات را از این مراکز به مشتریان خود برسانند. راه حل ارائه‌ شده، قرار دادن این انبارهای هوشمند در نقاطی از سطح شهر یا املاک خصوصی است که در عین تضمین امنیت، باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش انعطاف زمانی برای کسب و کار‌ها ‌شود. در این حالت سفیران برای دریافت بسته‌های ارسالی، به جای مراجعه به مراکز توزیع، به گنجه‌ها مراجعه می‌کنند. بنابراین کسب و کار‌ها این امکان را دارند که مجموع کل مسافت پیموده شده توسط سفیران را به شدت کاهش دهند. نتیجه‌ی این کاهش مسافت، افزایش ظرفیت حمل و نقل تا ۱۰۰٪ و کاهش هزینه‌های پیک و انبار تا ۴۰٪ است.