سرویس لست مایل

Group 922
Frame 27

ابعاد لاکر

لاکر های لست‌مایل با توجه به کاربری و نحوه‌ی استفاده‌ای که دارند بایستی مطابق با استفاده کاربر نهایی طراحی شوند. همچنین مکان‌های قرار گیری این لاکرها نیز بر ابعاد آن‌ها تاثیرگذار است. این گنجه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تمامی بسته‌های پستی با سایزهای استاندارد را در خود جای‌دهند.

نوع قفسه

تعداد

ابعاد

قفسه کوچک
2

mm

113 * 550 * 700
قفسه متوسط
4

mm

113 * 550 * 700
قفسه بزرگ
1

mm

113 * 550 * 700

مستندات فنی

تصاویر

تصاویر